Ο Ερρίκος Μοάτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, δήλωσε: «Η σημαντική αυτή νίκη δικαιώνει τη στρατηγική μας και αναγνωρίζει την ανθρωποκεντρική μας προσέγγιση. Οι εργαζόμενοί μας βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητάς μας. Για να προστατεύουμε τους πελάτες μας πρέπει, πρωτίστως, να προστατεύουμε τους ανθρώπους μας. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά που κερδίζουμε την κορυφή και στην Ελλάδα και μεγάλη ευθύνη για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στους ανθρώπους μας». Η έρευνα Best Workplaces διοργανώνεται από το Great Place to Work Institute Hellas σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School.