Στην πρωτοβουλία Ελλα-Δικά Μας εντάσσεται η 3αλφα, με στόχο, όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, να συμβάλλει στις στοχευμένες δράσεις στο πλαίσιο των συνεργειών των μελών της εντός και εκτός χώρας.

Σημειώνεται ότι προτεραιότητα του νέου μέλους παραμένει, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, εξ ου και η επένδυση στον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και στη λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.

Επίσης, αναφέρεται ότι, από την πλευρά του, το Ελλα-Δικά Μας βρίσκει ένα ακόμα μέλος – συμπαραστάτη στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του κοινού και στο ευρύτερο όραμά του για την ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας.