Προτεραιότητα η συμμετοχή της βιομηχανίας στο 20% του ΑΕΠ της Ευρώπης έως το 2020

Ενενήντα βιομηχανικοί σύνδεσμοι πανευρωπαϊκής εμβέλειας μεταξύ αυτών και το Εuropean Chemical Industry Council – CEFIC που εκπροσωπεί τη χημική βιομηχανία, κατέθεσαν κοινή διακήρυξη για την εφαρμογή ευρωπαϊκής στρατηγικής που θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες σε έρευνα και ανάπτυξη, τους εργαζόμενους με υψηλή εξειδίκευση, την παγκόσμια αναγνώριση για την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των προϊόντων της.

Με τη διακήρυξη αυτή ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεσμευτεί ότι παραμένει σημαντική προτεραιότητα η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της Ευρώπης από το 15,3% στο 20% έως το 2020. Στην Ελλάδα, ο τομέας της μεταποίησης συμμετέχει κατά 9% στο ΑΕΠ (χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο). Ο τομέας της ελληνικής χημικής βιομηχανίας απασχολεί περί τους 13.000 εργαζόμενους, συμμετέχει κατά 11% στο σύνολο των εξαγωγών και επενδύει 0,8% του τζίρου της στην έρευνα και ανάπτυξη.