Η 24Media στήριξε και φέτος έμπρακτα τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Equal Society, θέλοντας να συνεισφέρει στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Φέτος, οι εργαζόμενοι της 24Media στήριξαν το Κοινωνικό Συσσίτιο – «Δομή Ανθρώπων Γεύματα της Equal Society», συλλέγοντας τρόφιμα και αγαθά πρώτης ανάγκης ώστε να ενισχύσουν το έργο της Equal Society και να βοηθήσουν οικογένειες με δυσκολίες διαβίωσης. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η μεγάλη κινητοποίηση του προσωπικού της 24Media απέδειξε ότι, ακόμα και «απομακρυσμένα», όταν υπάρχει θέληση, μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που το έχουν ανάγκη.