Έρευνα της επιτροπής Women in Business

Οι σύνεδροι ενημερώθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις γύρω από το θέμα που ανέπτυξε ο Χρήστος Γιαπιτζάκης με τίτλο “Διαφορές και κοινά στοιχεία μεταξύ των δύο φύλλων: Τι μπορεί να αποκαλύψει η επιστήμη και η φιλοσοφία” και από τα αποτελέσματα της έρευνας της Stanton Chase με θέμα “Γυναίκες στην ηγεσία σε εποχές υψηλού κινδύνου”, όπου αναφέρθηκαν συμπερασματικά τα εξής:

“Οι γυναίκες εργάζονται κυρίως για την προσωπική τους ανάπτυξη, για την πρόκληση και για τις σχέσεις που δημιουργούν, αντίθετα με τους άντρες για τους οποίους η ηγεσία είναι το πιο σημαντικό και άντρες και γυναίκες συμφωνούν ότι πολύ πρόσφατα οι γυναίκες άρχισαν να ακολουθούν το δρόμο της καριέρας και χρειάζεται ακόμα χρόνος για να το πετύχουν”. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για θέματα ηγεσίας μεταξύ διοικητικών στελεχών επιχειρήσεων.