Εδώ όμως, ο συγγραφέας διερευνά για πρώτη φορά -καταφεύγοντας ακόμη και σε αδημοσίευτα, ως επί το πλείστον, τεκμήρια- και περιγράφει κατά τρόπον περιεκτικό τις επιμέρους όψεις της προσωπικότητας του Mahler: την ακλόνητη πίστη του στην «ιερότητα της τέχνης των ήχων» και την απόλυτη επίγνωση της αποστολής του, την αδιαλλαξία του και το ασυμβίβαστο του χαρακτήρα του απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό αλλά και στους άλλους, καθώς και το τεράστιο, ανεξάντλητο απόθεμα της ενέργειάς του.

Μ’ αυτόν τον τρόπο, αποκαλύπτονται νέοι και μάλιστα απροσδόκητοι συσχετισμοί ανάμεσα στην προσωπικότητα του Mahler και στο μουσικό έργο του. Προκύπτει έτσι μια μοναδική στο είδος της προσωπογραφία του Gustav Mahler – εξίσου πειστική, όσο και θεμελιωμένη σε έναν βαθύ, διά βίου δεσμό του συγγραφέα με το «ερευνητικό αντικείμενό του» μια προσωπογραφία, η οποία αιχμαλωτίζει τόσο τον έμπειρο γνώστη όσο και τον απλό φίλο της μουσικής του Mahler.

Μετάφραση: Γιάννης Φούλιας

Έκδοση: Νεφέλη, 2010, Σελίδες: 372, Διαστάσεις: 14 x21, Τιμή: €21 [www.nnet.gr]