Πυρήνα της συνεργασίας αποτελεί, αφενός, η διεθνής στρατηγική και στόχευση της Groupama για την προώθηση της ανοιχτής καινοτομίας για την ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων στον ασφαλιστικό κλάδο, και αφετέρου η προσπάθεια του Corallia για περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ο καθ. Βασίλειος Μακιός, Γενικός Διευθυντής του Corallia ανέφερε: «Ευελπιστούμε το Insurtech Hackathon να επιταχύνει τη γέννηση νέων ιδεών, την ανάδειξη νέων ταλέντων και την καινοτομία στον κλάδο των Ασφαλειών».