Βασικά μεγέθη και στόχους παρουσίασε η εταιρεία

Η εταιρεία, θα συνεχίσει όπως επεσήμανε να δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, με έμφαση στον κλάδο αυτοκινήτου και στην ανάπτυξή του, αλλά και στον κλάδο υγείας. Σκοπός είναι επίσης η περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου συνεργατών της. Όσον αφορά στα βασικά μεγέθη της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο εδώ και 86 χρόνια, το 2013 έκλεισε για την Groupama Ασφαλιστική με 153,3 εκατ. κύκλο εργασιών, 59,9 εκατ. ευρώ ασφαλίσεις ζωής και 93,4 εκατ. ευρώ ασφαλίσεις ζημιών. Ιδιαίτερα για τον κλάδο αυτοκινήτου, η εταιρεία στο τέλος του 2013 εμφανίζει 152.363 οχήματα (έναντι 145.151 τον Αύγουστο του 2013), έχοντας προσθέσει 7.000 οχήματα τους 4 τελευταίους μήνες του έτους.