Το GDF δέχεται δωρεές με σκοπό την αγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές σε τιμές πολύ χαμηλότερες από το ποσό που οφείλεται από το ελληνικό κράτος και συνέχεια βοηθά στη μείωση του χρέους μέσω της ακύρωσης των εν λόγω ομολόγων. Οι διαδικασίες του είναι  διαφανείς και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Delaware.  Δεν έχει εργαζόμενους, διοικείται από εθελοντές, ενώ τα έξοδα λειτουργίας του είναι αμελητέα. Ο ιδρυτής του, Peter Nomikos, είναι επιχειρηματικό στέλεχος και έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη στρατηγικών που θα βοηθούσαν στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Ο Δήμος Σητείας διενεργεί διαγωνισμό με budget 50.000 ευρώ, για τον σχεδιασμό, οργάνωση και διοίκηση τοπικών εκδηλώσεων (φεστιβάλ) προβολής προϊόντων του Δήμου Σητείας. Πρόκειται για δύο Φεστιβάλ που θα διεξαχθούν τον Αύγουστο του 2012 και τον Ιούνιο του 2013.

ΟΠΑΝΔΑ
O ΟΠΑΝΔΑ Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, διενεργεί διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια ψηφιακά εκτυπωμένων προωθητικών υλικών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 37.000 ευρώ και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει σήμερα.