Στόχος του Forum η ενημέρωση στελεχών HR για επιτυχημένες πρακτικές HR

Πρόκειται για σύνδεσμο διευθυντικών στελεχών του HR που συναντώνται με στόχο την ανταλλαγή και γνώση από πρώτο χέρι των πλέον επιτυχημένων πρακτικών που εφαρμόζονται στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι μηνιαίες απογευματινές συναντήσεις διεξάγονται κάθε φορά σε διαφορετική εταιρεία, όπου πραγματοποιείται ξενάγηση χώρων και εγκαταστάσεων που παρουσιάζουν οργανωτικό, κτιριακό, δομικό ή προϊοντικό ενδιαφέρον. Η εταιρεία που φιλοξενεί τη συνάντηση παρουσιάζει αναλυτικά μια επιτυχημένη πρακτική της σε θέμα HR, επεξηγώντας το σκεπτικό της δημιουργίας, τα στάδια εφαρμογής της, τις αντιξοότητες και προκλήσεις που συνάντησε αλλά και τα ευεργετήματα και τα οφέλη που εισπράττει από την εφαρμογή της.  Ακολουθεί συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Η επιλογή των εταιρειών που φιλοξενούν τις συναντήσεις πραγματοποιείται από το Great Place to Work. Έχουν ήδη προγραμματισθεί 4 συναντήσεις, στις 12 Μαΐου στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, στις 9 Ιουνίου στη Microsoft Hellas, στις 2 Ιουλίου στη Unilever Hellas και στις 15 Σεπτεμβρίου στην Diageo Hellas.