Μετά από αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της

Η Pylones Hellas, πάροχος προηγμένων λύσεων πληροφορικής για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work μετά από αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της. Συγκεκριμένα, επιβραβεύθηκε, συνολικά ως εργοδότης, με βαθμολογία που άγγιξε το 92%. Σημαντική ήταν, επίσης, η αναγνώριση της πολιτικής που ακολούθησε η εταιρεία την περίοδο της πανδημίας για την ενημέρωση, την προστασία και πρόληψη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς η συνολική βαθμολογία στον τομέα αυτό έφτασε στο 97%.

H Νέλλη Δεδεμάδη, HR Manager της Pylones Hellas, αναφερόμενη στην πιστοποίηση, τόνισε: «Με την αναγνώρισή μας αυτή αντικατοπτρίζεται η προσπάθεια της εταιρείας να αποτελεί παράδειγμα ως προς τον τρόπο που εμπνέει ταλαντούχους ανθρώπους να ενταχθούν, να παραμείνουν και να αναπτυχθούν μέσα στον οργανισμό μας, δημιουργώντας ένα Great Place to Work για όλους μας!».