Ένα νέο suite εφαρμογών αναπτύσσει η Google για την προσέλκυση καταναλωτών σε περιοχές που υπο-εξυπηρετούνται, οι οποίοι διαθέτουν περιορισμένα ή καθόλου internet skills, με στόχο να ξεπεράσει τα τρία δισ. των χρηστών της διεθνώς. Η εταιρεία ίδρυσε μία νέα ομάδα σχεδιασμού, δυναμικότητας 300 ατόμων, με τίτλο Next Billion Users (NBU), καθήκον της οποίας είναι να κατασκευάσει προϊόντα με εύληπτη εικονογράφηση και γλώσσα, τα οποία θα λειτουργούν σε basic συσκευές σε περιοχές, όπου οι περιορισμοί των data μπορούν να αποτελέσουν πρόβλημα.

Παράδειγμα αποτελεί ένα application φωτογραφίας, που ονομάζεται Camera Go, το οποίο διατίθεται μόνο για κάποια μοντέλα Nokia και Wiko, το οποίο έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχες εφαρμογές, όπως τα Gallery Go και Assistant Go. Σε όλα τα apps, το interface και η εμπειρία χρήσης ανασχεδιάστηκαν για ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα συνηθισμένα app layouts, εικονίδια και τρόπο λειτουργίας. Η εταιρεία ονομάζει τη διαδικασία αυτή Upboarding και αναζητά να παρέχει περισσότερες επεξηγήσεις σε καταναλωτές χωρίς εμπειρία.

(Πηγή: Warc)