Νέος Υπεύθυνος New Product στο YouTube και νέος Υπεύθυνος Display Ad στη Google

(ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ) Πρόκειται για εσωτερικές μετακινήσεις, σχεδιασμένες να ενδυναμώσουν τη δραστηριοποίηση της Google στους τομείς video και display ad απέναντι στις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα, ο Neal Mohan, senior VP-video and display advertising της Google, μετακινείται στο YouTube ως Head of Product Development. Η θέση του στη Google θα καλυφθεί εσωτερικά από τον Paul Muret, Υπεύθυνο Google Analytics. Ο Muret δεν θα αποχωρήσει από την ομάδα Google Analytics, αλλά θα επιβλέπει παράλληλα τον τομέα display ad της Google και θα συνεχίσει να αναφέρεται στον Sridhar Ramaswamy, Υπεύθυνο διαφήμισης της εταιρείας.

(Πηγή: Ad Age)