Με προσωποποιημένες διαφημίσεις

Η Google δημοσίευσε case study στον ιστότοπο «Think with Google», όπου περιγράφει πώς η αξιοποίηση του εργαλείου της Director Mix από την Koolmetrix, οδήγησε σε βελτιστοποίηση των διαφημιστικών ενεργειών με αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας για λογαριασμό της Pizza Fan. Έχοντας ως στόχο την προσέλκυση του ιδανικού κοινού, η Koolmetrix σε συνεργασία με το τμήμα marketing και creative της Pizza Fan, δημιούργησε μια σειρά προσωποποιημένων διαφημίσεων στο YouTube.

Ύστερα από έρευνα και αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε το Director Mix, με σκοπό τη δημιουργία διαφορετικών εκδοχών των διαφημίσεων στο YouTube, οι οποίες ήταν βασισμένες στα χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις του κάθε χρήστη. Το τελευταίο βήμα ήταν η αντιστοίχιση του κάθε χρήστη με τη σωστή διαφήμιση, με χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης (Machine Learning technology). Οι προσωποποιημένες διαφημίσεις στο YouTube μέσω της καμπάνιας που διαχειρίστηκε η Koolmetrix, κατάφεραν να ξεπεράσουν όλους τους στόχους που είχαν αρχικά τεθεί.