Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του ομίλου για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας και της συμμετοχής του στην εθελοντική πρωτοβουλία «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων», ο όμιλος Goody’s-Everest προχωρά σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την ανάπτυξη συστήματος ποσοτικοποίησης και παρακολούθησης των αποβλήτων τροφίμων στα καταστήματά του.

Tο σύστημα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από κοινού με την ερευνητική ομάδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, η οποία συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life-IP CEI-Greece για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. «Στον όμιλο Goody’s-Everest δεν αντιλαμβανόμαστε τη βιωσιμότητα ως άλλο ένα ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και, ως εκ τούτου, είμαστε πάντα διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με όλους τους εμπλεκομένους, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις προκλήσεις της πορείας προς ένα βιώσιμο μέλλον», σημείωσε η Ρηνέτα Μήτση, Corporate Affairs & Communication Director, όμιλος Goody’s-Everest.