Με κεντρικό μήνυμα «Ότι καιρό κι αν κάνει έξω Ιn Daikin», η GOD σχεδίασε και υλοποίησε την νέα ολιστική 360ο καμπάνια για την Daikin Hellas.