Ποια εξέλιξη στον τομέα των data θα είναι καθοριστική;

Χωρίς ιδιαίτερη πρωτοτυπία, νομίζω ότι η επερχόμενη κατάργηση των third party cookies είναι αυτή που έχει το μονοπώλιο στις συζητήσεις όλων των στελεχών του κλάδου. Εάν σε αυτό προστεθεί και η διαμάχη Apple & Facebook για τα cookies & το privacy, τότε δεν υπάρχει περιθώριο αμφισβήτησης ότι όλες οι εξελίξεις γύρω από το συγκεκριμένο κομμάτι κυριαρχούν.

Τι θα καθορίσει το μέλλον της σχέσης brands-social media;

Το μεγάλο κριτήριο στο μέλλον της σχέσης αυτής είναι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής από την πλευρά των brands για την παρουσία τους στα social media. Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρος ο λόγος παρουσίας σε αυτά και να απαντηθεί σωστά το ερώτημα «πώς θα έχω παρουσία στα social media και τι προσδοκώ να κερδίσω από αυτό» και όχι να κυριαρχεί το επιχείρημα «πρέπει να έχω παρουσία». Τα brands θα πρέπει να προσαρμόζουν τη συνολική παρουσία τους ανά social media channel και να μη φοβούνται να εκτεθούν. Να είναι «γνήσια» η παρουσία τους.

Ποια performance metrics θα κυριαρχήσουν αύριο;

Μέχρι τώρα στην ψηφιακή διαφήμιση εστιάζουμε αρκετά σε metrics όπως το CTR, CPC, CPV, CPE… Παρόλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε «τη δύναμη της εικόνας ή του video». Το να εκτεθεί ένας χρήστης σε μία διαφήμιση αλλά να μην κάνει κάποιου είδους engagement εκείνη τη στιγμή (π.χ. click, like), δεν σημαίνει ότι κάτι πήγε λάθος. Θεωρώ ότι metrics όπως το CPM, Frequency Cap, αριθμός χρηστών που εκτέθηκαν στη διαφήμιση, θα συνεχίσουν να μας απασχολούν πιο έντονα τα επόμενα χρόνια.

Ποιος ο ρόλος των φορέων της αγοράς στην αναβάθμιση των στελεχών της;

Θα ήθελα εδώ να προσθέσω και τους όρους προσέλκυση/ανάδειξη/καλλιέργεια στελεχών. Η συνεργασία με αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου νέα στελέχη να εισέρχονται στον κλάδο της επικοινωνίας. Ως προς την αναβάθμιση των στελεχών, ήδη γίνονται προσπάθειες, όμως θα πρέπει οι φορείς να επενδύσουν ακόμη περισσότερο σε αυτό.