Από το Entrepreneurs’ Organization

Ως μοναδική παγκόσμια διοργάνωση, τα παγκόσμια συνέδρια του EO είναι σχεδιασμένα να ενημερώνουν, να ενισχύουν την τεχνογνωσία και να αυξάνουν τις ηγετικές ικανότητες και προοπτικές των μελών τους, τα οποία συνδέονται μέσα από μία κοινότητα 10.000 μελών. Η διοργάνωση στην Αθήνα υπογραμμίζει τη δημιουργία ελληνικού τμήματος. Η EO Global Chairman, Rosemary Tan δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι για τη δημιουργία του Ελληνικού Τμήματος του Entrepreneurs’ Organization. Οι επιχειρηματίες σήμερα βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση ευκαιριών καθώς και ανάληψης πρωτοβουλιών.

Εκεί που κάποιοι αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις ως εμπόδια, οι επιχειρηματίες βλέπουν ευκαιρίες. Αυτό που ξεχωρίζει έναν επιχειρηματία, ανεξαρτήτως που δραστηριοποιείται είναι η ικανότητά του να αντιλαμβάνεται και να διαχειρίζεται τις προκλήσεις εγκαίρως και να εντοπίζει ευκαιρίες εκεί που οι άλλοι βλέπουν δυσκολίες». Το Global Leadership Conference (GLC) πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, με συμμετοχή μόνο μέσω πρόσκλησης στα μέλη του ΕΟ και αποτελεί μία καθοριστικής σημασίας εκδήλωση, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη του να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να τις εφαρμόσουν τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.