Στον «αέρα» βρίσκεται η νέα καμπάνια του Givmed με μήνυμα «Δες το ντε!» και στόχο την παρακίνηση όσων έχουν φάρμακα και προϊόντα υγείας που δεν χρειάζονται, να τα δωρίσουν.

Η καμπάνια δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος για την εξασφάλιση πρόσβασης των παιδιών σε φάρμακα και την ανάπτυξη βασικών γνώσεων για τα φάρμακα και τα εμβόλια, με τη στήριξη της Unicef Greece και της συνεργασίας με το Ινστιτούτο Prolepsis.

Στη δημιουργία και την παραγωγή του video συνέβαλλαν ο Γ. Πυρπασόπουλος και η εταιρεία παραγωγής Filmakers Hub.