Για τη δυνατότητα χρηματοδότησης life projects, startups, MKO & φιλανθρωπικών ενεργειών

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δημιουργήσει το δικό του project, αφού καταχωρίσει τα στοιχεία του μέσω της λειτουργίας «Εγγραφή», ώστε να γίνει δωρεάν μέλος του Give&Fund. Στη συνέχεια μπορεί να ανεβάσει μια σύντομη παρουσίαση του project που επιθυμεί να χρηματοδοτήσει, ενώ το μόνο που απαιτείται είναι ένας λογαριασμός στο Papal. Μετά την έγκριση από την ομάδα διαχείρισης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, το project δημοσιεύεται στο web site του Give&Fund www.giveandfund.com.