Οι ισχυρισμοί πολλών brands σχετικά με τη βιωσιμότητα δεν αντιστοιχούν πάντα στην πραγματική τους απόδοση, ενώ είναι επίσης αλήθεια ότι ορισμένες επωνυμίες αποφεύγουν να υπερπροβάλουν στους ισχυρισμούς τους με αποτέλεσμα η απόδοσή τους να υπερβαίνει την αντίληψη των καταναλωτών γι’ αυτές, γεγονός που δημιουργεί μια ευκαιρία για ενίσχυση του brand value, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας μελέτης.

Η έρευνα βασίζεται σε στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα φέτος, όταν το Sustainability Perceptions Index από την Brand Finance ανέδειξε, για πρώτη φορά, πως οι μεγάλες επωνυμίες αποκτούν αξία εκατοντάδων εκατ. δολαρίων, ανάλογα με το πόσο βιώσιμες θεωρούνται.

Η Brand Finance έχει πλέον υπολογίσει εκ νέου τις αποτιμήσεις κάθε επωνυμίας λαμβάνοντας υπόψη την απόδοσή της σε θέματα ESG, χρησιμοποιώντας δεδομένα από την εταιρεία ειδικών αξιολογήσεων CSRHub. Όπου η απόδοση υπερβαίνει την αντίληψη, υπάρχει η ευκαιρία να δημιουργηθεί αξία, επικοινωνώντας πιο αποτελεσματικά τη πραγματική δέσμευση του brand για βιωσιμότητα. Αντίθετα, όπου η αντίληψη υπερβαίνει την απόδοση, η αξία βρίσκεται σε κίνδυνο.

(Πηγή: WARC)