Ο Γιώργος Βάνας αποχωρεί από την Γενική Διεύθυνση του πρακτορείου διανομής Τύπου Αργος, με το οποίο συνεργάστηκε τα τελευταία 13 χρόνια, από τον Ιούνιο του 1999, όταν το τελευταίο ξεκίνησε τη λειτουργία του.