Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις δράσεις ESG σε επιχειρήσεις που διεξήγαγε η Icap Crif η πλειονότητα των εταιρειών, σε ποσοστό 90% χαρακτηρίζει ως «πολύ» και «παρά πολύ» σηµαντική τη βιώσιµη ανάπτυξη.

Το 55% των επιχειρήσεων του δείγµατος θεωρεί ότι ο βαθµός εφαρµογής των δράσεων ESG από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων κυµαίνεται σε µέτρια επίπεδα. Υψηλότερες δαπάνες για την υλοποίηση πρακτικών ESG πραγματοποίησαν δύο στις τρεις εταιρείες (66%) που συµµετείχαν στην έρευνα το 2022 σε σχέση µε το 2021.

Οι ενέργειες των εταιρειών που αφορούν στο περιβάλλον καλύπτουν το µεγαλύτερο µερίδιο (40%) στον συνολικό προϋπολογισμό των εταιρειών για βιώσιµη ανάπτυξη. Ακολουθούν οι δράσεις για την κοινωνία (36%) και την εταιρική διακυβέρνηση (24%). Περισσότερες από έξι στις δέκα επιχειρήσεις δαπανούν µέχρι 200.000 ευρώ για δράσεις ESG σε ετήσια βάση, ενώ το 17% των συµµετεχόντων δαπανά πάνω από ένα εκατ. ευρώ.

Το κυριότερο εµπόδιο στην υλοποίηση δράσεων ESG από τις ελληνικές επιχειρήσεις αποτελεί η δαπάνη / κόστος. Η δηµιουργία µακροπρόθεσµης αξίας για τα όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη και την ευρύτερη οικονοµία (93%), καθώς και η ενίσχυση της εταιρικής εικόνας (92%) των εταιρειών, αποτελούν τα κυριότερα οφέλη για την υιοθέτηση πρακτικών βιώσιµης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας.

Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου του 2023 και 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο εστάλη στις 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας βάσει του απασχολούμενου ανθρώπινου. Συμμετείχαν 144 επιχειρήσεις (14,4% του πληθυσμού της έρευνας) από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.