Τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας, «η παρούσα δυσμενής οικονομική συγκυρία έχει επιδράσει αρνητικά στην οικονομική κατάσταση όλων των εμπλεκομένων φορέων, και δη των επιχειρήσεων, που εκμεταλλεύονται τηλεοπτικούς σταθμούς, όσο και των διαφημιστών και των διαφημιζομένων».
Αρχικά η έναρξη ισχύος της διάταξης μετατέθηκε για την 1.1.2012 με τον Ν.3899/2010, στη συνέχεια μετατέθηκε για την 1.1.2013 με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του 2011 και τέλος μετατέθηκε την 1.1.2014 με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του 2012. Στη σχετική αιτιολογική έκθεση αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Οι λόγοι που επέβαλαν τη μετάθεση της έναρξης ισχύος της εν λόγω διάταξης μέχρι σήμερα δεν έχουν εκλείψει, αντίθετα επεκτείνονται διαρκώς με αποτέλεσμα τυχόν εφαρμογή της από 1.1.2014 να δύναται να προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα στη βιωσιμότητα των τηλεοπτικών σταθμών και των διαφημιστικών εταιρειών, με κίνδυνο σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους, να χαθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας, καθώς και σημαντικά έσοδα για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία». Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, στελέχη της αγοράς τόνισαν στο Daily Fax ότι αναμφισβήτητα είναι θετική, ωστόσο «θα ήταν πολύ καλύτερα να καταργούνταν οριστικά, διότι η «δαμόκλειος σπάθη» του θα συνεχίσει να στέκεται πάνω από τα κεφάλια της αγοράς, δημιουργώντας κλίμα ανασφάλειας, το οποίο απλά παρατάθηκε».