Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ συγκαταλέγεται στον χρηματιστηριακό δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας FTSE 4Good Global, για τον οποίο αξιολογήθηκαν συνολικά 2.300 εταιρείες  από όλον τον κόσμο. Ο ΟΤΕ εντάχθηκε στους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες FTSE4Good για πρώτη φορά το 2008 και παραμένει μέχρι σήμερα.

Η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας ΟΤΕ, Ντέπη Τζιμέα, δήλωσε σχετικά: «Η παραμονή του ΟΤΕ για τέταρτη χρονιά στους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες FTSE4Good, αποδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας μας στην εφαρμογή αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας, που πληρούν παγκόσμια αναγνωρισμένα πρότυπα, και την κατατάσσει ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες από όλον τον κόσμο».