Για υπηρεσίες merchandising και πωλήσεων στην αγορά μικρής λιανικής

Για τον σκοπό αυτό η MSPS διαθέτει πληθώρα τεχνικών merchandising καθώς και ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελιών που επιτρέπει τη σωστή τροφοδοσία των σημείων, πάντα με βάση τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που δίνονται από την Ε.Ι Παπαδόπουλος.