Παραμένοντας, όμως, στην τελευταία θέση στην Ευρώπη
Το καταναλωτικό κλίμα στην Ευρώπη παρουσίασε μικρή βελτίωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018, φτάνοντας τις 23,2 μονάδες τον Ιούνιο, σύμφωνα με έρευνα της GfK για το Καταναλωτικό Κλίμα στην Ευρώπη για το δεύτερο τρίμηνο του 2018.

Αυτή η τιμή είναι κατά 2,6 μονάδες υψηλότερη από τον Μάρτιο, ενώ αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο που έχει φτάσει αυτός ο δείκτης από τον Νοέμβριο του 2007. Η μέση πρόθεση αγοράς στην ΕΕ μειώθηκε ελαφρά, ενώ παράλληλα μειώθηκε και η τάση εξοικονόμησης, καθιστώντας έτσι διαθέσιμα περισσότερα χρήματα για κατανάλωση. Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το καταναλωτικό αίσθημα των Ελλήνων. Οι οικονομικές προσδοκίες έφτασαν στις -21,5 μονάδες τον Ιούνιο, παρουσιάζοντας μείωση 0,9 μονάδων σε σύγκριση με τον Μάρτιο.

Οι εισοδηματικές προσδοκίες έφτασαν τις -21,5 μονάδες, παρουσιάζοντας βελτίωση της τάξεως των 6,2 μονάδων σε σύγκριση με τον Μάρτιο. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα παρέμεινε στην τελευταία θέση στην Ευρώπη. Τέλος, όσον αφορά στην πρόθεση αγοράς, αυτή έπεσε στις -25,7 μονάδες τον Ιούνιο. Η τιμή αυτή είναι κατά 2,1 μονάδες χαμηλότερη από αυτήν του Μαρτίου και μακράν η χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη.