Θετικό παραμένει το καταναλωτικό κλίμα της ΕΕ
Αρκετές διαφοροποιήσεις ανά χώρα, στο δεύτερο τρίμηνο του 2017, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας της GfK για το Καταναλωτικό Κλίμα στην Ευρώπη.

Η θετική διάθεση μεταξύ των Ευρωπαίων καταναλωτών συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Μετά την κορύφωση σε επίπεδο εννέα ετών στην αρχή του έτους, το καταναλωτικό κλίμα έχει παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, κλείνοντας στις 19,1 μονάδες στα τέλη Ιουνίου. Υπήρξαν και πάλι σημαντικές διαφορές όσον αφορά στους τρεις δείκτες, δηλαδή οικονομικές προσδοκίες, εισοδηματικές προσδοκίες και πρόθεση αγορών.

Ενώ η Γερμανία και η Γαλλία κατέγραψαν υψηλά επίπεδα, η καταναλωτική διάθεση ήταν εν μέρει αρνητική σε ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπως η Πολωνία και η Τσεχική Δημοκρατία. Οι οικονομικές προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και το δεύτερο τρίμηνο. Ο αντίστοιχος δείκτης παρουσίασε ανάκαμψη σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο (κατά 7,8 μονάδες).

Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ήταν κατά 1,6 μονάδες υψηλότερος. Παρόμοιες είναι και οι εισοδηματικές προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών. Αν και παρουσίασαν βελτίωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, παρέμειναν στα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα των -42,9 μονάδων. Όσον αφορά στον δείκτη πρόθεσης αγορών, αγγίζοντας τις -44,9 μονάδες, ο δείκτης παραμένει σχεδόν αμετάβλητος σε αρνητική τιμή και στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των χωρών της ΕΕ που συμμετέχουν στην έρευνα.