Πτώση στους δείκτες οικονομικών και εισοδηματικών προσδοκιών
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, η ψυχολογία των καταναλωτών στην Ευρώπη παρέμεινε σε σχετικά σταθερό επίπεδο, σύμφωνα με την έρευνα της GfK για το Καταναλωτικό Κλίμα στην Ευρώπη.

Τον Μάρτιο, ωστόσο, η τιμή για τα 28 κράτη της ΕΕ σημείωσε ελαφριά πτώση, φτάνοντας στις 20,6 μονάδες, ενώ τον Δεκέμβριο του 2017 βρισκόταν στις 21,1 μονάδες. Η GfK προβλέπει αύξηση στις ιδιωτικές καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1,5 με 2%. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές φαίνεται ότι είναι λιγότερο αισιόδοξοι σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους. Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, οι οικονομικές προσδοκίες έπεσαν κατά μέσο όρο στις 15 μονάδες τον Μάρτιο του 2018, δύο μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017.

Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση συνεχίζουν να μετριάζουν την αισιοδοξία των Ελλήνων καταναλωτών με αποτέλεσμα όλοι οι δείκτες να παρουσιάσουν πτωτική τάση. Οι οικονομικές προσδοκίες παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, πέφτοντας στις -20,6 μονάδες τον Μάρτιο του 2018, μία μείωση 8,4 μονάδων από τον Δεκέμβριο. Οι εισοδηματικές προσδοκίες των Ελλήνων παραμένουν στα χαμηλότερα επίπεδα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Όσον αφορά στην πρόθεση αγοράς, ο δείκτης παρέμεινε στις -23,6 μονάδες τον Μάρτιο του 2018, μία μονάδα χαμηλότερα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017, αποτελώντας την χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη.