Αύξηση αγοραστικής δύναμης καταγράφηκε το 2017
Η ευρωπαϊκή οικονομία, πέραν των διαφόρων οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων, αντιμετωπίζει σημαντικές αλλαγές εξαιτίας του Brexit, ενώ η αβεβαιότητα όσον αφορά στις μελλοντικές εμπορικές συνθήκες με τις ΗΠΑ δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με τον ενδεχόμενο αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές εξαγωγές.

Το εργαλείο Geomarketing της GfK ανέλυσε, με τη βοήθεια των βασικών δεικτών λιανικής πώλησης, την τρέχουσα και την αναμενόμενη κατάσταση του λιανεμπορίου στην Ευρώπη. Αναλύοντας τις τάσεις για 32 ευρωπαϊκές χώρες και κάνοντας πρόβλεψη για τον κύκλο εργασιών τους για το 2018, η δωρεάν μελέτη της GfK «European Retail in 2018» παρέχει σημαντικό προσανατολισμό στους λιανέμπορους, στους επενδυτές και στους διαχειριστές έργων. «Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν σε θέση να επωφεληθούν από την οικονομική ανάπτυξη το 2017», εξηγεί ο Δρ. Johannes Schamel, επικεφαλής της μελέτης και εμπειρογνώμονας λιανικής της GfK.

«Συνολικά, αναμένουμε συνεχή ανάπτυξη το 2018 για το λιανικό εμπόριο χωρίς ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ευρώπη, αν και σε ορισμένες χώρες η αύξηση του κύκλου εργασιών θα εξουδετερωθεί από την αύξηση των τιμών». Το 2017, κάθε πολίτης των χωρών της ΕΕ-28 είχε μια μέση αγοραστική δύναμη 16.436 ευρώ, κάτι που ισοδυναμεί με ονομαστική αύξηση 1,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επίσης, Το 2017 παρατηρήθηκε αύξηση του απόλυτου εμπορικού χώρου στις υπό εξέταση ευρωπαϊκές χώρες.