Όπως και στο σύνολο της ΕΕ
Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων εννέα ετών βρίσκεται η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην ΕΕ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της GfK για το Καταναλωτικό Κλίμα στην Ευρώπη, για το τρίτο τρίμηνο του 2017.

Το καταναλωτικό αίσθημα συνέχισε την ανοδική του πορεία, φτάνοντας τις 20,9 μονάδες, τιμή που είχε να παρατηρηθεί από τα τέλη του 2007. Ο Rolf Burkl, ειδικός της GfK σε θέματα καταναλωτή, σχολιάζει: «Η ιδιωτική κατανάλωση αποδείχθηκε βασικός πυλώνας για την οικονομία της ΕΕ κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου. Πολλές χώρες είτε παρουσίασαν βελτίωση είτε διατήρησαν σταθερά επίπεδα όσον αφορά το δείκτη της “πρόθεσης αγορών”. Αυτό έχει εξομαλύνει τις διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν σε μεμονωμένες χώρες ως προς τους άλλους δείκτες».

Η Ελλάδα συνέχισε και επιτάχυνε τη βελτίωση των οικονομικών προσδοκιών της αυτό το τρίμηνο, φτάνοντας στις -18,1 μονάδες, ένα επίπεδο που είχε να καταγραφεί από τα μέσα του 2015 και είναι κατά 25,1 μονάδες υψηλότερο από ότι στο τέλος του 2ου τριμήνου και κατά 19 μονάδες υψηλότερο από ότι την ίδια περίοδο πέρυσι. Όσον αφορά στις εισοδηματικές προσδοκίες, συνέχισαν να παρουσιάζουν βελτίωση, φτάνοντας στις -21,1 μονάδες στα τέλη Σεπτεμβρίου. Αντίστοιχη θετική τάση παρατηρήθηκε και στην πρόθεση για αγορές.