Εκδήλωση γύρω από την απασχόληση στον κλάδο των ΤΠΕ

Το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής (ΗePIS), ως εθνικός εταίρος της πανευρωπαϊκής εκστρατείας Get Online Week, διοργάνωσε σε συνεργασία με τη Microsoft Ελλάς, την εκδήλωση Get Online Week 2014, την Τετάρτη 9 Απριλίου στο Deree-The American College of Greece. Περισσότεροι από 150 μαθητές και φοιτητές παρακολούθησαν την εκδήλωση, την οποία άνοιξε ο Aντιπρόεδρος του Deree Δρ. Δημήτρης Ανδρέου, χαρακτηρίζοντας την πληροφορική ως μια ευχάριστη ενασχόληση με τεράστιες δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης.