Μεγάλη syndicated έρευνα της Braincandy
Με γνώμονα το γεγονός ότι οι άνθρωποι βιώνουν τις εταιρείες μέσα από συνολικές εμπειρίες και όχι επιμέρους διαδικασίες, η Braincandy ξεκινάει σχετική έρευνα ανακάλυψης και επαναπροσδιορισμού του Customer Xperience που βιώνουν οι Έλληνες σε διάφορους κλάδους όπως τράπεζες, ασφαλιστικές, τηλεπικοινωνίες, λιανεμπόριο, κ.ά.

Η έρευνα αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Ιανουαρίου και θα περιλαμβάνει διάφορα στάδια (ποιοτική, ποσοτική, mystery shopping με online communities), δίνοντας τη δυνατότητα στις εταιρείες που συμμετέχουν να αντιληφθούν την πραγματική εμπειρία των πελατών τους, να εμπνευστούν από άλλους κλάδους και να συνεισφέρουν τη δική τους προοπτική.

Η μέτρηση ικανοποίησης της συνολικού ταξιδιού είναι 30% πιο ακριβής σε σχέση με τη μέτρηση των επιμέρους touchpoints (Έρευνα McKinsey με 27,000 άτομα). Παρ’ όλ’ αυτά, οι περισσότερες εταιρείες στην Ελλάδα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν το θέμα από τη δική τους οπτική, εστιάζοντας στη βελτίωση των υπαρχόντων διαδικασιών τους και όχι της συνολικής εμπειρίας του πελάτη.