Απαντώντας στην ανάγκη της ελληνικής επιχειρηματικότητας για ανάδειξη των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στο πεδίο της εταιρικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης και κοινωνικής ανάπτυξης, τα Hellenic Responsible Business Awards πραγματοποιούνται για έκτη συνεχή χρονιά, με στόχο να προβάλουν τις πρακτικές εκείνες που προσανατολίζονται σε ένα νέο επιχειρηματικό αναπτυξιακό μοντέλο, θέτοντας σε προτεραιότητα τη διασύνδεση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης με το εταιρικό DNA και αναδεικνύοντας πρότυπα μοντέλα συνεργασίας.

Ο Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, με την ιδιότητα του μέλους της Κριτικής Επιτροπής του θεσμού, σχολιάζει σχετικά: «Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα συνιστά τη στέρεη βάση και το εχέγγυο βιώσιμης ανάπτυξης επιχειρήσεων που εμπνέουν εμπιστοσύνη και λειτουργούν με σεβασμό προς τους εργαζομένους, τους καταναλωτές, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και την κοινωνία.

Το υπεύθυνο επιχειρείν και η διαμόρφωση μιας ευρύτερης κουλτούρας υπευθυνότητας, συνδέονται άμεσα με την ταχύτερη ανάκαμψη και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στη μετά-Cοvid εποχή. Η συμβολή θεσμών, όπως τα Hellenic Responsible Business Awards, είναι εξαιρετικά κρίσιμη ως προς τη διάδοση της σημασίας της εταιρικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης». Περισσότερες πληροφορίες στο www.responsiblebusiness.gr.