Όλοι οι συνδρομητές που έχουν ενεργή σύνδεση ADSL στο σπίτι ή στο γραφείο τους, μπορούν να έχουν 100% κάλυψη 3G σήματος σε εσωτερικούς χώρους ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία.

Η λύση λειτουργεί με όλες τις τερματικές συσκευές 3G και μπορεί να εξυπηρετήσει έως 32 συσκευές, 4 εκ των οποίων μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις ταυτόχρονα. Λειτουργεί μέσω ADSL για να συνδεθεί στο δίκτυο Vodafone και η συσκευή που χρησιμοποιείται δεν ξεπερνά σε μέγεθος ένα κοινό router.