Άνοιγμα της ψαλίδας καταγράφει το ΙΕΛΚΑ
Σημαντικά φθηνότερο φαίνεται ότι είναι το τυπικό καλάθι s/m στην Ελλάδα, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με την επαναλαμβανόμενη εξαμηνιαία έκθεση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), η σύγκριση των μέσων τιμών των καλαθιών τον Ιούλιο του 2017, δείχνει ότι και οι τέσσερις εξεταζόμενες χώρες έχουν σημαντικά ακριβότερο μέσο καλάθι από την Ελλάδα: Ισπανία 22%, Γαλλία 39%, Αγγλία 29%, Πορτογαλία 14%. Το καλάθι των χωρών αυτών γίνεται ακόμη πιο ακριβό, εάν αφαιρεθεί ο σχετικός ΦΠΑ ανά χώρα: Ισπανία 33%, Γαλλία 52%, Αγγλία 45% και Πορτογαλία 19%.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η τάση αυτή είναι αποτέλεσμα της οργανωμένης προσπάθειας προμηθευτών και λιανεμπόρων για συγκράτηση των τιμών τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον την τελευταία 5ετία που πραγματοποιείται η έρευνα από το ΙΕΛΚΑ. Η διαχρονική σύγκριση τιμών με το εξωτερικό δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα συνεχώς έχει φθηνότερο καλάθι από τις συγκρινόμενες χώρες, με διακυμάνσεις οι οποίες δεν αλλάζουν το αποτέλεσμα της ανάλυσης.

Επίσης, σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της έρευνας (11/2016) καταγράφεται αύξηση της διαφοράς του ελληνικού καλαθιού με τις άλλες χώρες κατά περίπου 3%, εξέλιξη που αποδίδεται στην ένταση προσφορών και εκπτώσεων την τελευταία περίοδο στην Ελλάδα, στην ένταση του ανταγωνισμού, αλλά και σε μια σειρά άλλων παραγόντων, όπως είναι ο αποπληθωρισμός στην Ελλάδα, οι εξελίξεις της ισοτιμίας Ευρώ-Λίρας Αγγλίας, κ.α.

Τα δεδομένα τιμών υπολογίζονται από γνωστά παρατηρητήρια τιμών των εν λόγω χωρών και από πρωτογενή δεδομένα τιμοληψιών σε μεγάλες αλυσίδες s/m στην Ελλάδα. Το εξεταζόμενο καλάθι απαρτίζεται από 20 υποκατηγορίες προϊόντων και περιλαμβάνει δείγμα άνω των 2.300 τιμών προϊόντων, από 29 διαφορετικές αλυσίδες s/m στις πέντε χώρες.