Την Τρίτη 23 Μαΐου το Corporate Waste & Recycling Conference

Το Corporate Waste & Recycling Conference πραγματοποιείται για 4η χρονιά, την Τρίτη 23 Μαΐου 2017, στο Αμφιθέατρο Maroussi Plaza στην Αθήνα. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναλύσει όλες τις συνιστώσες της διαχείρισης αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, από την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων, στην ανακύκλωση και την ανάκτηση ενέργειας και υλικών.

Παράλληλα, θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα ανταλλαγής τεχνογνωσίας για την υιοθέτηση του νέου παραγωγικού και οικονομικού μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, αναδεικνύοντας όλους τους επιμέρους πυλώνες, όπως ο οικολογικός σχεδιασμός και επανασχεδιασμός προϊόντων, επιμήκυνση κύκλου ζωής, ανάπτυξη αγορών δευτερογενών υλικών, κ.α.

Στο συνέδριο παρουσιάζουν κορυφαίες εταιρείες όπως οι ΑΓΕΤ Ηρακλής, Διαμαντής Μασούτης, Ελαΐς-Unilever, ΕΛΠΕ, ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., Όμιλος ΟΤΕ, Συστήματα Sunlight, ELIN Biofuels, Hellenic Quality Foods, Tetra Pak, UNI-Pharma/INTERMED, VIANEX κ.ά, ενώ, οι συμμετέχοντες θα επίσης έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την προηγούμενη ημέρα του συνεδρίου διαδραστικό Masterclass από τον Αντώνη Μαυρόπουλο, Πρόεδρο της Επιστημονικής και Τεχνικής Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Στερεών Αποβλήτων (ISWA) και CEO της D-WASTE. Το συνέδριο πραγματοποιείται με την Τιμητική Υποστήριξη του ΕΟΑΝ, του ΠΑΣΕΠΠΕ και του ΣΕΠΑΝ.