Η ισχυρότερη τάση του «οπτικοακουστικού» οικοσυστήματος πιθανότατα είναι η σταδιακή, αλλά σταθερή σύγκλιση της τηλεοπτικής και digital video αγοράς, τόσο στη παραγωγή και διάθεση περιεχομένου όσο και στην εμπορική εκμετάλλευση και μέτρηση. Οι ευκαιρίες και προκλήσεις που η νέα πραγματικότητα αναδεικνύει είναι πολυδιάστατες και αυτές θα εξετάσει το ΤV & Video Conference (www.tvandvideoconference.gr) το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου. Διακεκριμένοι ξένοι keynote ομιλητές θα δώσουν το στίγμα των διεθνών εξελίξεων, ενώ ανώτατα στελέχη της εγχώριας αγοράς θα παρουσιάσουν τις εξελίξεις στην ελληνική πραγματικότητα.

Τα ζητήματα που θα εξετάσει το συνέδριο είναι: οι τελευταίες τάσεις, με έμφαση στη συμπεριφορά καταναλωτή και τη διαφημιστική δαπάνη, το Cross platform production & distribution, η δημιουργική καινοτομία, το Convergent TV και η επίδρασή του στο value chain, στα επιχειρηματικά μοντέλα και στις πηγές εσόδων, το Programmatic Video, το Μultiscreen measurement & attribution και τέλος οι στρατηγικές, τα εργαλεία και ανθρώπινοι πόροι που απαιτούνται για την πλοήγηση στο νέο τοπίο της τηλεόρασης.

Το TV & Video Conference τελεί υπό την αιγίδα του ΣΔΕ και απευθύνεται σε στελέχη τηλεοπτικών σταθμών και εταιρειών που παράγουν ή/και διαθέτουν video περιεχόμενο αποκλειστικά σε ψηφιακά Μέσα, διαφημιζόμενους, διαφημιστικές εταιρείες και media agencies, καθώς και συνεργάτες του κλάδου, όπως πάροχοι τεχνολογίας και μετρήσεων.