Τα οικονομικά της αποτελέσματα ανακοίνωσε η εταιρεία

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Frezyderm κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 7,67%, καθαρά κέρδη προ φόρων 2,5 εκατ. ευρώ σε έσοδα και συνολικές πωλήσεις 26 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 24 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Αναστασίου, η επίτευξη ανοδικών ρυθμών εν μέσω αρνητικού κλίματος και οικονομικής αστάθειας, επιβεβαιώνουν την ορθότητα της στρατηγικής. «Όχι μόνο δεν μειώσαμε την ποιότητα των πρώτων υλών και τα αυστηρά κριτήρια σχεδιασμού και παραγωγής, αλλά αντιθέτως αυξήσαμε την επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη», τόνισε.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία παρουσίασε στην αγορά νέα, καινοτόμα προϊόντα, έχοντας επίσης διεισδύσει και σε ξένες αγορές, με τα προϊόντα της σήμερα να εξάγονται σε 23 χώρες. Την τριετία 2012–2014, η εταιρεία κατέγραψε άνοδο 20% στον κύκλο εργασιών και διπλασίασε τα κέρδη προ φόρων σε 1,4 εκατ. ευρώ. Για το 2015, η Frezyderm στοχεύει σε αύξηση μεριδίου αγοράς και ενίσχυση της κερδοφορίας, με στρατηγική έμφασης στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου καινοτόμων προϊόντων και στην αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι η Frezyderm εντάχθηκε στο διεθνές δίκτυο Endeavor κατά το 61ο διεθνές πάνελ επιλογής.