Στην επικαιροποίηση των παγκόσμιων δεσμεύσεών της για το marketing που απευθύνεται σε παιδιά προχώρησε η Unilever, στο πλαίσιο της προσπάθειας για υπεύθυνο marketing. Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα σταματήσει την προώθηση και τη διαφήμιση τροφίμων και αναψυκτικών σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών τόσο στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Unilever παύει να στοχεύει καμπάνιες διαφήμισης ή social media marketing, να συλλέγει ή να αποθηκεύει δεδομένα και να χρησιμοποιεί influencers ή διάσημα πρόσωπα που είναι κάτω των 16 ετών ή απευθύνονται κυρίως σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Επίσης, θα γνωστοποιεί εμφανώς τις δεσμεύσεις της σε άτομα που ασκούν επιρροή σε αυτές τις ηλικίες και θα συνεχίσει να αποφεύγει την προώθηση των εμπορικών σημάτων ή των προϊόντων της στα σχολεία. Η εφαρμογή τους θα καθοδηγείται από την ομάδα παγωτού.

Η Ελαΐς-Unilever Hellas, στηρίζοντας έμπρακτα αυτήν την παγκόσμια πρωτοβουλία, συμμετέχει στο Ελληνικό Pledge, το οποίο υλοποιείται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος.

Κύριος στόχος του είναι η ανάδειξη του ενδιαφέροντος και της ουσιαστικής συμβολής της βιομηχανίας τροφίμων στην υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής ήδη από την παιδική ηλικία. Αποτελεί δε ένα πλαίσιο κοινών εθελοντικών δράσεων και δεσμεύσεων από επιχειρήσεις προϊόντων διατροφής με στόχο τη βελτίωση του τρόπου διαφήμισης των τροφίμων και ποτών σε παιδιά κάτω των 13 ετών, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας και των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων.