Ενώ η ενεργειακή µετάβαση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το καταναλωτικό κοινό δεν φαίνεται να έχει πεισθεί για τα οφέλη της. Σύµφωνα µε τον νέο δείκτη της EY, Energy Consumer Confidence Index (ECCI), η κλονισµένη εµπιστοσύνη των καταναλωτών ενδέχεται να επιβραδύνει την πρόοδο ενός τέτοιου µετασχηµατισµού.

Ο εν λόγω δείκτης αντλεί πληροφορίες από έρευνα της EY που καταγράφει τις απόψεις 36.000 οικιακών καταναλωτών ενέργειας, σε 18 αγορές. Σχολιάζοντας την έρευνα, ο Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος, Επικεφαλής Τµήµατος Συµβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών και Επικεφαλής Τοµέα Ενέργειας και Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της EY Ελλάδος, ανέφερε πως αν δεν εξασφαλιστεί η εµπιστοσύνη και η ενεργή συµµετοχή των καταναλωτών χαµηλού εισοδήµατος σε αυτήν τη φάση, οι στόχοι που έχουν τεθεί δεν πρόκειται να υλοποιηθούν εγκαίρως.

«Οι κυβερνήσεις, οι ρυθµιστικές αρχές και οι επιχειρήσεις οφείλουν να συνεργαστούν, υιοθετώντας µία ολιστική προσέγγιση που θα θέτει την εµπειρία, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών στο επίκεντρο», πρόσθεσε.