Οι επιβάτες αστικών λεωφορείων στην Αθήνα θα μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε δίκτυο Wi-Fi, στις καθημερινές τους μετακινήσεις, μέσω του πιλοτικού προγράμματος για free Wi-Fi σε οχήματα της ΟΣΥ ΑΕ, μέσω πρωτοβουλίας της Interbus.

Πιο συγκεκριμένα, σε οχήματα της ΟΣΥ ΑΕ θα προσφέρεται δωρεάν ασύρματη πρόσβαση, παρέχοντας στους επιβάτες εύκολη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Σημειώνεται πως η Interbus έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την επένδυση για τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη συντήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προσβλέποντας σε έσοδα που θα προκύψουν από τη διαφημιστική προβολή εταιρειών και προϊόντων στο ασύρματο δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών.