Σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την PRMIA

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αποτελέσει πεδίο ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και προβληματισμών γύρω από τους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και της συμμόρφωσης στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι Accenture, EY, Exus, Clayton Euro Risk, SAS, IBM, Qualco και ICAP.