Με τίτλο «Women Lead the Success in the Economy»

Στόχος του forum, είναι να αναδείξει την Ελληνίδα επιχειρηματία, να παρουσιάσει τη δυναμική της, τους στόχους της, τις επιτυχίες της στον τοπικό και στον παγκόσμιο χάρτη της επιχειρηματικότητας, και να προταθούν λύσεις για τα προβλήματα που την απασχολούν. Η πρόεδρος της ΕΕΔΕΓΕ, Σοφία Οικονομάκου, δήλωσε: «Οι Γυναίκες του ΕΕΔΕΓΕ προσβλέπουμε σε μια νέα διάσταση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και οραματιζόμαστε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιχειρηματική ανάπτυξη της πατρίδας μας και στην αντιμετώπιση της κρίσης».