Από την επενδυτική πρωτοβουλία Α - Energy Investments
Το Μητροπολιτικό Πάρκο στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόϊ, νέα σχολεία στην Κρήτη, έργα οδοφωτισμού σε δήμους, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ιδιωτικών και δημόσιων, μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, έργα στους τομείς των ψηφιακών υποδομών, του τουρισμού και των υπηρεσιών, logistic centers και πολλά ακόμα έργα, περιλαμβάνονται στον ικανό αριθμό νέων έργων που θα πραγματοποιηθούν με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Η υλοποίηση των έργων αυτών, η συνδυασμένη χρηματοδότησή τους με τη συνδρομή ευρωπαϊκών πόρων, αλλά και το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του φόρουμ με θέμα «Ιnvest EU: Στην Ευρώπη και Ελλάδα των συμπράξεων», το οποίο πραγματοποιείται την Τετάρτη, 31 Μαΐου στην Αθήνα με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, μεγάλων οργανισμών, περιφερειών, δήμων και επενδυτών. Η εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο των ενημερωτικών δραστηριοτήτων της επενδυτικής πρωτοβουλίας Α – Energy Investments.