Οι αλλαγές και οι προκλήσεις που επιφέρει η επιδίωξη της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και η συμμόρφωση σε όσα προβλέπουν τα κριτήρια ESG – με πρωταγωνιστές το περιβάλλον και τον άνθρωπο – ήταν οι βασικοί άξονες της παρέμβασης της PwC στο 8ο Οικονομικό Συνέδριο των Δελφών.

Αναλυτικά, τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου ο Δημήτρης Σακίπης, Director και ESG Leader της PwC Ελλάδας, συμμετείχε σε πάνελ με θέμα την κυκλική οικονομία και τον ρόλο αυτής στην επίτευξη μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος.

Την τρίτη ημέρα του Συνεδρίου ο Johannes Smits, Partner, People and Organization στην PwC Ελβετίας και επικεφαλής των υπηρεσιών «People Sustainability» για όλη την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ασίας αναφέρθηκε στη σημασία της αξιοποίησης και επένδυσης στο ανθρώπινο ταλέντο, ως μοχλό ανάπτυξης της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης στους οργανισμούς.

Ο Άγγελος Μπένος, Partner, Tax and Legal στην PwC Ελλάδας, αναφέρθηκε στη σημασία της δημοσιοποίησης της ESG επιχειρηματικής στρατηγικής, των στόχων και δεσμεύσεων του οργανισμού προς την κοινωνία αλλά και στον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει πλέον η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.