Συμπεράσματα του νέου κύματος της έρευνας, για το 3ο τρίμηνο 2020

Ελαφριά ανάκαμψη από το απαισιόδοξο κλίμα διαφημιζομένων και agencies των τελευταίων τριμήνων φαίνεται να καταγράφει το τελευταίο κύμα της έρευνας Forecomm_s (Οκτώβριος 2020), η οποία οργανώνεται από την ΕΔΕΕ. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι καινοτομίες και αλλαγές που υιοθετήθηκαν λόγω Covid-19, ήρθαν για να μείνουν.

Μειωμένα παραμένουν τα marketing budgets
Το τρίτο 3μηνο του 2020 (δεύτερο 3μηνο της πανδημίας Covid-19) κλείνει με αρνητικές εκτιμήσεις τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και σε επίπεδο κλάδου (-3 και -17 αντίστοιχα), αλλά λιγότερο απαισιόδοξα από το προηγούμενο τρίμηνο, για τους διαφημιζόμενους. Η πίεση στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών παραμένει κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 (-10), ενώ η ζήτηση και η απασχόληση ανακάμπτουν έστω και διστακτικά (+1 και +3 αντίστοιχα). Η τάση μείωσης των προϋπολογισμών marketing που ενεργοποίησε η πανδημία, εντείνεται, σημειώνοντας νέο αρνητικό υψηλό τα τελευταία 5 χρόνια.
Μέσα στο κλίμα ύφεσης του πρώτου 9μήνου του 2020, οι online ενέργειες (άμεση επικοινωνία / online paid media και κυρίως αξιοποίηση πλατφορμών και εφαρμογών / other platforms) συνεχίζουν να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της πρόθεσης για επένδυση εκ μέρους των στελεχών της αγοράς. Με εξαίρεση την προώθηση προϊόντων που κινείται ελαφρά θετικά, η εκτίμηση για όλες τις άλλες ενέργειες marketing (offline media, direct marketing, PR) είναι αρνητική, κινείται δηλαδή στην κατεύθυνση μείωσης της όποιας επένδυσης. Η αύξηση των προϋπολογισμών για τα online media, που αποτελεί την πιο σταθερή και ισχυρή τάση καθ’ όλη την διάρκεια της έρευνας, σχεδόν εξανεμίζεται την περίοδο του κορωνοϊού (+3 για το τρίτο 3μηνο). Αντίθετα, η επένδυση σε άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, παρ’ ότι μειωμένη, δείχνει σημάδια ανάκαμψης.

Συγκρατημένη αισιοδοξία από τα agencies
Μετά από ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο 2ο εξάμηνο το 2019 και την πλήρη αντιστροφή του κλίματος κατά το πρώτο 6μηνο του 2020, οι εκτιμήσεις των στελεχών της διαφημιστικής αγοράς επανέρχονται σε θετικό έδαφος για την πορεία της επιχείρησής τους (+18), αλλά παραμένουν ελαφρά αρνητικές σε σχέση με την πορεία του κλάδου γενικότερα (-7). Η ζήτηση και η απασχόληση επανέρχονται σε θετικό έδαφος για τις διαφημιστικές εταιρείες, ενώ οι εκτιμήσεις τους για τις αμοιβές παραμένουν απαισιόδοξες. Οι διαφημιστές συμφωνούν με τους διαφημιζόμενους όσον αφορά την τάση υπέρ των online ενεργειών, αλλά εμφανίζονται πιο απαισιόδοξοι σε σχέση με τα offline media, τις προωθητικές ενέργειες και την έρευνα αγοράς.

Καινοτομίες λόγω Covid-19
Τόσο οι διαφημιζόμενοι όσο και οι εταιρείες επικοινωνίας εισήγαγαν καινοτομίες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην κρίση του Covid-19 σχεδόν στο σύνολό τους. Τόσο οι διαφημιζόμενοι όσο και οι διαφημιστές έδωσαν έμφαση κυρίως σε διαδικασίες παραγωγής, επικοινωνία και πωλήσεις υπαρχόντων προϊόντων / υπηρεσιών, και λιγότερο σε νέα προϊόντα και νέες μεθόδους marketing. Κεντρικό ρόλο παίζει και για τους δύο η εμβάθυνση των μεταξύ τους σχέσεων, ενώ οι διαφημιζόμενοι αναζητούν με έμφαση και σε νέα κανάλια επικοινωνίας. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι αλλαγές που εισήχθησαν έχουν περισσότερο μόνιμο παρά παροδικό χαρακτήρα, καθώς ιδίως οι εταιρείες επικοινωνίας δηλώνουν ότι υιοθέτησαν πρακτικές που σκοπεύουν να διατηρήσουν και ανεξάρτητα από την πανδημία (79%).