Στις 13-16 Νοεμβρίου

Η Forum SA, στην προσπάθειά της να προστατεύσει την υγεία επισκεπτών και εκθετών, εν μέσω της πανδημίας, προχώρησε στη μετάθεση της έκθεσης Artoza 2021, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 25-28 Φεβρουαρίου. Με στόχο να εξασφαλίσει τις καταλληλότερες συνθήκες για την επιτυχία της επόμενης διοργάνωσης, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε, αποφάσισε να πραγματοποιήσει την έκθεση στις 13-16 Νοεμβρίου 2021, παράλληλα με την έκθεση Foodtech.

«Τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη διοργάνωση της Artoza, ανατέλλει το ιδανικό momentum για τον πλήρη, εκ βάθρων και με ευρύτατα οφέλη εκσυγχρονισμό της, μέσα από την παράλληλη διεξαγωγή της με την Foodtech, την premium και 100% στοχευμένη στη Βιομηχανία Τροφίμων έκθεση, που αφορά τις τεχνολογίες παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης Τροφίμων & Ποτών», επισημαίνει η εταιρεία.