Με βάση στοιχεία από την έρευνα Lifestyles

Το συμπέρασμα προκύπτει μέσα από έρευνα της Focus/Bari, η οποία έχει προκύψει από τα στοιχεία που συγκεντρώνει η τελευταία από την έρευνα Lifestyles, που διεξήχθη την περίοδο Σεπτέμβριος 2010-Μάρτιος 2011. Η έρευνα επικεντρώνεται στο ποσοστό των Ελλήνων που συναλλάσσονται με τις τράπεζες γενικά, αλλά και με την κάθε τράπεζα γενικά.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, το νέο τραπεζικό σχήμα που θα δημιουργηθεί θα αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστή της Εθνικής Τράπεζας, όχι μόνο από πλευράς οικονομικών μεγεθών, αλλά και από πλευράς πελατολογίου. Το κοινό που συναλλάσσεται με τις τράπεζες ανέρχεται στο 77,7% του δείγματος, ενώ από αυτό, το 38% συναλλάσσεται με την Εθνική Τράπεζα (που είναι η τράπεζα με το μεγαλύτερο ποσοστό συναλλασσόμενων), το 16,8% με τη Eurobank και το 16,7% με την Alpha Bank, οι οποίες κατέχουν την 2η και 3η θέση αντίστοιχα στην κατάταξη ποσοστού συναλλασσόμενων ανά τράπεζα.

Με τη συγχώνευση των Alpha-Eurobank το ποσοστό αυτό θα εκτοξευθεί στο 29,7% και η νέα τράπεζα θα βρεθεί στη 2η θέση, ενώ η επόμενη τράπεζα, που βρίσκεται στην 3η θέση – η Αγροτική -, βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση, με ποσοστό 13,1%. Όσον αφορά στο δημογραφικό προφίλ ανά φύλο, το κοινό της Εθνικής είναι κατά 51,8% άνδρες και κατά 48,2% γυναίκες, την ώρα που τα αντίστοιχα ποσοστά της νέας Alpha Eurobank θα είναι 52,7% και 47,3%.

Όσον αφορά στα ηλικιακά group, η Alpha- Eurobank αναμένεται να έχει μεγαλύτερη διείσδυση στα νεαρότερα, αφού το 25,1% των πελατών της εμφανίζεται να ανήκει στο κοινό 25-34, το 22,9% στο κοινό 35-44 και το 22,4% στο κοινό 45-54. Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα έχει μεγαλύτερη διείσδυση στο κοινό 55-70, αφού στο group αυτό ανήκει των 24,5% των πελατών της. Το 23,1% ανήκει στο 35-44 και το 22,1% στο 25-34.

Όσον αφορά στον γεωγραφικό προσδιορισμό των πελατών τους, η Alpha-Eurobank εμφανίζεται με μεγαλύτερη διείσδυση στην Αθήνα από ό, τι η Εθνική, αλλά μικρότερη στην περιφέρεια, όπου η Εθνική υπερτερεί. Τέλος, το κοινό της νέας Alpha-Eurobank ανήκει κατά κύριο λόγο στην ανώτερη και μέση κοινωνικοοικονομική τάξη, ενώ της Εθνικής στη μέση και κατώτερη.

Η έρευνα διεξήχθη σε άνδρες-γυναίκες 18-70 ετών, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και λοιπή ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη, ενώ εκτιμάται ότι κάλυψε 6.119.000 άτομα, (βάσει ΕΣΥΕ και απογραφής 2001). Διεξήχθη με τη μέθοδο CAPI (Computer Assisted Personal Interviews).

 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (%) – Κ/Ο ΤΑΞΗ

 ΑΒ  C1  C2  D/E
 Αlpha-Eurobank  20,5  9,2  29,2  41,1
 Εθνική Τράπεζα  16,8  9,3  26,4  47,5
 Συναλλάσσονται με τράπεζες  17,1  8,9  26,6  47,5
 Προφίλ Πληθυσμού  15,1  7,7  25,7  51,6

Bάση: 18-70, κοινό που συναλλάσσεται με την κάθε τράπεζα.
Πηγή: Focus/Bari, Έρευνα Lifestyles, Σεπτέμβριος ’10 – Μάρτιος ’11.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ
ΑΒ: Στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες.
C1: Υψηλού επιπέδου μόρφωσης υπάλληλοι σε μη χειρωνακτικές εργασίες ή ειδικευμένοι υπάλληλοι.
C2: Υπάλληλοι σε μη χειρωνακτικές εργασίες ή ειδικευμένοι υπάλληλοι.
D/E: Ανειδίκευτοι υπάλληλοι σε χειρωνακτικές εργασίες ή χαμηλού επιπέδου μόρφωσης υπάλληλοι.