Πρόκειται για πρόγραμμα του Reload Greece
Στο πλαίσιο της επέκτασης του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Reload Greece με έδρα το Λονδίνο πραγματοποιήθηκαν 14 workshops υπό το Young Entrepreneurs Programme (RG YEP) σε Η.Β., Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα και ένα πιλοτικό στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης Ignite φάσης του επιταχυντή (pre-accelerator προγράμματος) του Reload Greece έλαβαν χώρα παρουσιάσεις από ομιλητές και mentoring από μέντορες που υποστήριξαν τους νέους επιχειρηματίες στα πρώτα βήματα της ανάπτυξης των επιχειρηματικών τους ιδεών. Πάνω από 500 επίδοξοι νέοι συμμετείχαν στα workshops και συνολικά παρουσιάστηκαν 110 καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες.

Το Reload Greece παρατήρησε μια αύξηση στον αριθμό των ιδεών που στοχεύουν στην βιωσιμότητα, σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, στο ποσοστό των γυναικών ιδρυτών και στην ποιότητα και διαφορετικότητα των ιδεών σε τομείς όπως ο Τουρισμός, το FinTech, MedTech, Κατασκευαστικά υλικά και EduTech.

Οι 14 φιναλίστ του RG YEP που επιλέχθηκαν ώστε να αναπτύξουν τις ιδέες τους στην επόμενη φάση του προγράμματος ανακοινώθηκαν σε Mentor- Mentee Matching Event στο London Business School το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου. Οι 14 ομάδες- φιναλίστ προέρχονται από τους κλάδους των MedTech, FinTech, AgriTech, GreenTech, Social Impact, BioTech, Μηχανικής Υλικών και Τουρισμού.